Billund Builds Development

Endnu ingen billeder og videoer

Nye billeder og videoer
{{selected_tags}}
{{ item.post_title }}
{{ tag.name }} {{ tag.name }}
Billund Builds Development

Spørgeskemaer

Spørgeskemaer til Billund Builds Development
I forbindelse med Billund Builds Development i uge 5 gennemfører Ineva på vegne af CoC Playful Minds en spørgeskemaundersøgelse blandt alle dagtilbud og skoler om tilgange og metoder til at skabe læringsmiljøer, der er samskabte med børn og inviterer til eksperimenterende, kreative og legende læringsoplevelser.

Hvordan besvarer du spørgeskemaet?
Du besvarer spørgeskemaet ved at klikke på nedenstående link, som passer til dig. Det tager ca. 15 minutter at besvare for de fagprofessionelle og lidt mindre tid for børn og øvrige voksne. Alle besvarelser er anonyme. Spørgeskemaerne er åbne fra fredag den 1. februar til og med d. 22. februar, men svar gerne så hurtigt som muligt efter uge 5.

Der er spørgeskemaer til:

Barn i børnehave: fra 4 år: (fra 4 år, dvs. alle børn der er fyldt 4 år pr. 31. januar):
Her vil vi bede forældre om at hjælpe deres barn/børn med at besvare spørgeskemaet.

Elever i skolen: 0.-5. klasse

Elever i skolen: 6.-9. klasse

Voksne i dagtilbud: fagprofessionelle i dagpleje og institutioner, studerende (fra UCL) og ledere

Voksne i skolen: fagprofessionelle i skolen, studerende (fra UCL) og ledere

For de voksne i både dagtilbud og skole vil vi opfordre ALLE til at besvare spørgeskemaet. Også selv om man ikke har deltaget i Billund Builds Development.

Spørgeskemaet fungerer nemlig også som en baseline på, hvordan de fagprofessionelle i dagtilbud og skoler forstår og arbejder med læringstilgangene i Billund Builds (fokus på samskabelse, eksperimenterende, legende og kreative læringsforløb) som en generel tilgang og praksis.

Evalueringen har som overordnet formål at videreudvikle Billund Builds som en tilgang og metode til at skabe læringsmiljøer og læringsoplevelser i dagtilbud og skoler i Billund Kommune, hvor form og indhold samskabes mellem børn og voksne gennem eksperimenterende, legende og kreative processer

Børnenes Hovedstad
Billund Builds Development er et projekt i Børnenes Hovedstad A/S.
Projektet afvikles i samarbejde med: