Billund Builds Development

Endnu ingen billeder og videoer

Nye billeder og videoer
{{selected_tags}}
{{ item.post_title }}
{{ tag.name }} {{ tag.name }}
Billund Builds Development

Samarbejde med eksterne

I arbejdet med Billund Builds Development vil det igen være muligt at samarbejde med lokale virksomheder og fagpersoner i forskellige inspirationsworkshops.

Formålet med et samarbejdet er at styrke børnenes viden om temaet. Samtidig kan det øge deres kendskab til det omkringliggende samfund ved at det inddrages i de pædagogiske og didaktiske praksisser. Derved bringes de styrker og muligheder, der er i lokalområdet, i spil i forhold til børnenes læring og  trivsel.

Samarbejde med UCL

Formålet med at samarbejde med pædagog- og lærerstuderende fra UCL Jelling er at give de studerende tilknytning til og indblik i et praksisfelt, der arbejder med kreative, skabende, legende og åbne læreprocesser og som inddrager og samskaber med børn. Gennem observation af, deltagelse i planlægning og refleksion over læringsaktiviteterne i uge 5 kan de studerende ligeledes bidrage med nye blikke på den eksisterende praksis og være med til at skabe og facilitere en kreativ og eksperimenterende læringsoplevelse. 

 

Billund Builds Music temauge på Filskov Friskole. Eleverne skal bygge deres egne instrumenter af mælkekartoner, rør, mælkekartoner og hvad de ellers kan finde at bruge.

 

Børnenes Hovedstad
Billund Builds Development er et projekt i Børnenes Hovedstad A/S.
Projektet afvikles i samarbejde med: