Billund Builds Development

Endnu ingen billeder og videoer

Nye billeder og videoer
{{selected_tags}}
{{ item.post_title }}
{{ tag.name }} {{ tag.name }}
Billund Builds Development

Skoleområdet

Inspirationsmateriale fra den første Kvartalsworkshop om Proces- og idéudvikling

Kvartalsworkshop 13. november 2018: Proces- og idéudvikling

Kvartalsworkshop 15. januar 2019: Samskabelse

Kvartalsworkshop 13. marts 2019: Evaluering

Kompetenceløftet på skoleområdet tilbydes i år i form af kvartalsworkshops.

Kvartalsworkshops er et kompetenceløftende læringsrum, der bygger på videndeling mellem praktikere i Billund Kommune og tilegnelse af konkrete metoder og redskaber. De enkelte workshops tilrettelægges således, at indholdet bliver umiddelbart implementerbart i praksis.

Der er planlagt tre workshops med hvert sit tema. Der er tre muligheder for at deltage i workshopsene:

• Den blå model illustrerer den fulde pakke med deltagelse i alle tre workshops. Hver workshop tager afsæt i erfaringer fra praksis og indføring i konkrete metoder. I de mellemliggende perioder arbejdes med videreudvikling og afvikling af konkrete forløb med afsæt i de præsenterede metoder og egne erfaringer fra praksis.
• Den grønne model illustrerer muligheden for udelukkende at deltage i de to sidste workshops, og i de mellemliggende perioder samt efterfølgende at arbejde videre med metoderne og erfaringerne i egen praksis.
• Den røde model illustrerer, at det er muligt udelukkende at deltage i én workshop og stadig opnå viden om temaet, og hvordan der konkret kan arbejdes videre med metoderne i egen praksis.

For det optimale udbytte, specielt i de mellemliggende perioder, hvor der skal arbejdes i egen praksis, anbefales, at man tilmelder sig to og to, gerne fra samme årgangs- eller fagteam.

De enkelte workshops afholdes den 13. november 2018, 15. januar 2019 samt 13. marts 2019 – alle gange kl. 14-16.

Børnenes Hovedstad
Billund Builds Development er et projekt i Børnenes Hovedstad A/S.
Projektet afvikles i samarbejde med: