Billund Builds Development

Endnu ingen billeder og videoer

Nye billeder og videoer
{{selected_tags}}
{{ item.post_title }}
{{ tag.name }} {{ tag.name }}
Billund Builds Development

Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet tilbydes også i år kompetenceløft, der er udviklet i samarbejde med University College Lillebælt.

Hensigten med kompetenceløftet er at styrke de fagprofessionelles kompetencer og viden om at skabe og rammesætte et eksperimenterende og legende læringsmiljø af høj kvalitet, hvor alle kan være med.

I år udbydes fem forskellige workshops á 90.min.:

♣ Voksenrollen i samskabelse med børn

♣ Børn hjælper børn

♣ Børneinddragelse – Hvordan værner vi om og nærer børns leg og eksperimenterende processer?

♣ Hvordan giver man de flersprogede børn i dagtilbud en stemme?

♣ Mål og evaluering med børn

Alle workshops afholdes lokalt, og derfor aftaler det enkelte dagtilbud selv dato og tidspunkt for afholdelse med underviserne fra UCL. Kompetenceløftet finansieres af det enkelte dagtilbud og prisen er 7.375 kr. (inkl. kørsel) pr. kompetenceløft.

Alle dagtilbudsledere har modtaget et detaljeret katalog med indholdsbeskrivelser og tilmeldingsprocedure.

Deadline for tilmelding er 1. september 2018.

Vi håber med årets form og indhold, at kompetenceløftet kommer så mange som muligt i de enkelte dagtilbud til gode, og at det åbner op for kollegial sparring og samarbejde.

Børnenes Hovedstad
Billund Builds Development er et projekt i Børnenes Hovedstad A/S.
Projektet afvikles i samarbejde med: