Billund Builds Development

Endnu ingen billeder og videoer

Nye billeder og videoer
{{selected_tags}}
{{ item.post_title }}
{{ tag.name }} {{ tag.name }}
Billund Builds Development

Research Journal

Store gevinster ved at samskabe med børn

En ny forskningsrapport, vidensjournalen ”Samskabelse – med børn i fokus”, der er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg Universitet og CoC Playful Minds viser, at der er meget at vinde ved at engagere børnene langt mere i de beslutninger, der berører deres verden. Når der f.eks. skal flyttes om på rød stue, legepladsen skal have nyt design eller der skal lægges planer for skovturen med forældrene, er det vigtigt at gøre det med børnene i centrum.

Læs rapporten her: 

Hent rapporten her:

CoC_Playful_Minds_Reserch Journal Co-cration_PDF

Forskningsundersøgelsen fastslår, at når forældre og pædagoger formår at samskabe med børnene, skaber det bedre trivsel og engagement hos børnene, og de voksne får en mere eksperimenterende, legende og undersøgende pædagogisk tilgang. Rapportens konklusion er derfor klar: Det gavner både børnene og de voksne, når barnet inddrages som aktiv og betydningsfuld i samskabelsesprocesserne.

Vidensjournalen understreger også, at samskabelse ikke altid er lige let. For det handler ikke bare om at spørge børnene, hvad de har lyst til, men om at forstå og inddrage børnene som aktive medmennesker i det pædagogiske arbejde. Som videnchef i CoC Playful Minds Karin Møller Villumsen udtrykker det:

”Hvad enten der er tale om indretning af børnehaven, udvikling af projekter, eksperimenter med leg og læring skal vi tage børnene med. Det er en balancegang mellem, at de voksne tør afgive magt i dagligdagen, uden det bliver kaotiske tilstande. Samskabelse handler i høj grad om, at de voksne er dygtige til at rammesætte og skabe muligheder for, at børnenes perspektiver får plads og betydning.”

 

 

 

Børnenes Hovedstad
Billund Builds Development er et projekt i Børnenes Hovedstad A/S.
Projektet afvikles i samarbejde med: