Billund Builds Development

Endnu ingen billeder og videoer

Nye billeder og videoer
{{selected_tags}}
{{ item.post_title }}
{{ tag.name }} {{ tag.name }}
Billund Builds Development

Samskabelse

I CoC Playful Minds tror vi på at samskabelse er fundamentet for, at børn bliver skabende verdensborgere. Samskabelse med børn i centrum er en ny måde at forstå børneindragelse på.

Børn er ikke bare inddraget i processer og anliggender, der vedrører dem. Børn er selv aktive i at skabe betingelser, muligheder, aktiviteter og nye løsninger, ligesom de er med til at tage initiativer, der har betydning for samværet med andre børn og voksne. Nærværende vidensjournal er første bud på at rammesætte og videnskabeligt forankre samskabelse med børn i en dansk pædagogisk kontekst.

Samskabelsen med børn er helt centralt for CoC Playful Minds’ virke og måden, CoC Playful Minds udlever og forankrer visionen om Børnenes Hovedstad. Børn og unge er med til at skabe vores fælles verden. Derfor er samskabelse både udtryk for et menneskesyn og et sæt samfunds- værdier, en tilgang samt nogle helt konkrete metoder til at skabe verden sammen med børn.

Helt konkret kan børn og unge f.eks. samskabe med voksne om hverdagen i dagtilbud eller skole, om byrummet i deres by, eller om nye produkter. I CoC Playful Minds vægtes samskabelse

strategisk, som menneskesyn, som etik, som tilgang og som metode i vores programmer og projekter.

Her på siden kan du dykke ned i begrebet samskabelse, finde inspiration, guides og materialer til at facilitere og afprøve forskellige typer af samskabelses processer.

Bliv meget klogere på samskabelse her:

Research Journal

Samskabelses trekanten

Vores definition af samskabelse

Kom igang med samskabelse

Etiske overvejelser

5 skarpe

 

Børnenes Hovedstad
Billund Builds Development er et projekt i Børnenes Hovedstad A/S.
Projektet afvikles i samarbejde med: