Billund Builds Development

Endnu ingen billeder og videoer

Nye billeder og videoer
{{selected_tags}}
{{ item.post_title }}
{{ tag.name }} {{ tag.name }}
Billund Builds Development

Samskabe

Her arbejdes der med tillid, fællesskab, relationsopbygning, anerkendelse, spørgeteknikker, aktiv lytning og feedback. Denne fase handler om at understøtte samskabelse på trods af forskellige positioner, roller og hierarkier.

Download metoder til fasen: Samskabe

Coc_Playful_Minds_Metodekort_samskabe

Faserne er strukturerede i processer, der åbner og lukker deltagernes mindset, så det er muligt at bevæge sig dynamisk både i faserne og mellem faserne. Hver fase starter med et åbent mindset, hvor der indsamles ny viden eller skabes idéer, som gennem fasen vurderes, bearbejdes og afsluttes med at blive lukket ned gennem sortering og udvælgelse. F.eks. ved at visualisere viden, idéer eller prototyper og derigennem afprøve og få feedback, så man hele tiden ved, hvad man står med, og hvad næste skridt i processen er.

Der er ikke nødvendigvis en på forhånd logisk eller givet rækkefølge på faserne.

Det vil afhænge af konteksten, sagen og ressourcerne, hvilken fase man starter med. Nogle gange vil man åbne og afgrænse en problemstilling, inden man søger ny viden. Andre gange har man behov for at få ny viden, inden man kan åbne og afgrænse sin problemstilling.

Samskabelse er en iterativ proces, der veksler mellem faserne, fordi deltagerne bliver klogere på deres sag og problemstilling som en del af processen. Metoderne understøtter denne bevægelse mellem faserne.

Børnenes Hovedstad
Billund Builds Development er et projekt i Børnenes Hovedstad A/S.
Projektet afvikles i samarbejde med: