Billund Builds Development

Endnu ingen billeder og videoer

Nye billeder og videoer
{{selected_tags}}
{{ item.post_title }}
{{ tag.name }} {{ tag.name }}
Billund Builds Development

Toolbox

CoC Playful Minds’ samskabelsesmetoder er metoder udviklet til at samskabe med børn.

Metoderne kan bruges til at forstå og under- søge verden, temaer og problemstillinger og sammen skabe virksomme løsninger. Samskabelse kan ses som enkeltstående aktiviteter eller som flere processer over tid.

Læs vores Toolbox her: 

Download Toolbox her:

CoC_Playful_Minds_Metodekort_vejledning

Find metodekort for samskabe og idéudvikle her:

Samskabe

Ideúdvikle


HVAD
.

I samskabelse med børn er det vigtigt med:

  • facilitering
  • afklaring af ressourcer
  • etiske overvejelser over, hvad formålet er, hvad børn og voksne kan, og hvad børn og voksne inviteres til at blive en del af

Metoderne udspringer af design thinking, cooperativ learning, engineering, antropologi og playful learning.

HVORFOR

I samskabelse opnås både bedre processer og bedre resultater, fordi fokus er på de mennesker, som en sag vedrører, og på at inddrage flere perspektiver på sagen.
Samskabelse med børn bidrager til:

  • en proces præget af en legende tilgang, åbenhed og etisk opmærksomhed på, hvordan vi kan spille hinanden gode og forstå nye perspekter og muligheder
    at respektere mødet med andre og at blive god til at samarbejde med andre
  • at fremme oplevelsen af at have værdi, at kunne bidrage med noget menings- fuldt og dermed fremme kulturmøder og demokratisk dannelse
  • dybere læring, fordi man lærer og husker bedre, når man selv er engageret i at tilegne sig ny viden og kan opleve mening i formål og proces

HVORDAN

Alle samskabelsesprocesser er unikke men indeholder alle de samme principper.

Processen er:
1. forberedelses- og planlægningsfase
2. samskabelsesfase
3. produktions- og implementeringsfase

Det starter med et særligt menneskesyn om, at alle mennesker uanset alder, køn, religion, politisk standpunkt og status er lige værdige og er aktive medskabere i eget liv.

Samskabelse åbner et fælles rum, hvor deltagerne bidrager ligeværdigt med deres forskellige perspektiver og er sammen om en fælles sag. Deltagerne har lige deltagelses-og initiativret og må være risikovillige, da de forskellige perspektiver på sagen altid vil have et ukendt resultat.

Børnenes Hovedstad
Billund Builds Development er et projekt i Børnenes Hovedstad A/S.
Projektet afvikles i samarbejde med: