Billund Builds Development

Endnu ingen billeder og videoer

Nye billeder og videoer
{{selected_tags}}
{{ item.post_title }}
{{ tag.name }} {{ tag.name }}
Billund Builds Development

Evaluering

At evaluere er at skabe viden. Viden som kan deles og bruges til at blive klogere på, om vi forstår hinanden, om det, vi gør, virker efter hensigten, eller om vi skal gøre noget andet.

Formålet med evaluation toolbox er at inspirere de fagprofessionelle i dagtilbud og skole til en løbende og meningsfuld evaluering i forbindelse med Billund Builds  og andre læringsforløb, der tager afsæt i kreative, legende og eksperimenterende processer samskabt med børn.

I både dagtilbud og skole er der opmærksomhed på at skabe en meningsfuld evalueringskultur med et stærkere fokus på børnenes perspektiver. Metoder skal være lette at anvende for børn og fagprofessionelle i hverdagens aktiviteter. Evaluering giver mening i et vidensflow i konkrete læringsmiljøer og læringsprocesser, der blandt andet bygger på iterationer og samskabelse.

En løbende dokumentation og evaluering er vigtig for at sikre vidensflowet i Billund Builds forløbene, idet mål og processer ændrer sig undervejs i takt med, at børnene bliver klogere på deres problemstillinger og løsninger. Dokumentation, refleksion, feed- back og evaluering er dermed nødvendig ingredienser i at synliggøre og dele viden i samskabte og innovative processer.

Børnenes Hovedstad
Billund Builds Development er et projekt i Børnenes Hovedstad A/S.
Projektet afvikles i samarbejde med: