Billund Builds Development

Endnu ingen billeder og videoer

Nye billeder og videoer
{{selected_tags}}
{{ item.post_title }}
{{ tag.name }} {{ tag.name }}
Billund Builds Development

Inspiration

I Billund Builds arbejdes aktivt for, med og gennem eksperimenterende, åbne, legende og skabende læreprocesser.

Billund Builds som projekt har som formål at understøtte udviklingen af fremtidens kompetencer og det skabende verdensborgerskab ved at udfordre og videreudvikle de pædagogiske og didaktiske praksisser.

Denne hjemmeside er en platform for inspiration, men også for videndeling og feedback blandt alle involverede, børn som voksne. Her kan findes henvisninger til relevante teoretiske perspektiver og eksterne links samt inspiration til konkrete aktiviteter, metoder og redskaber. Indholdet understøtter og videreudvikler den viden og de kompetencer, de fagprofessionelle i kommunens dagtilbud og skoler allerede har og anvender. Ambitionen er, at de metoder og redskaber, der anvendes i arbejdet med Billund Builds også finder vej ind i de generelle pædagogiske og didaktiske praksiser.

 

Capital Of Children Office har i samarbejde med LEGO Fonden udarbejdet 10 videoer med det formål, at vise og fortælle om de grundsten, der arbejdes ud fra i Capital of Children. Videoerne er udarbejdet  i forbindelse med Billund Builds Nature.

Se dem her: Playful Learning

Børnenes Hovedstad
Billund Builds Development er et projekt i Børnenes Hovedstad A/S.
Projektet afvikles i samarbejde med: